ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
VENÜS
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Müheymin
145
60 °lik Vefk
Venüs
Cuma
Salı
عَنْيَائِيلْ
زَوْبَعَة
Altmış Derecelik Yedili Müheymin Esması Venüs Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٢٣٠
٢٣٨
٢١٨
٢۵۴
٢٠۶
٢٧٠
١٧٩
٢٠٠
٢۶۴
١٨٧
٢٢۴
٢۴۶
٢١٢
٢۶٢
٢۴٠
٢٢٠
٢۵۶
١٩۴
٢٧٢
١٨١
٢٣٢
٢٠٨
٢۵٨
١٩۶
٢٧۴
١٨٣
٢٣۴
٢۴٢
٢۶۶
١٨٩
٢٢۶
٢۴٨
٢١۴
٢۵٠
٢٠٢
١٩١
٢٢٨
٢٣۶
٢١۶
٢۵٢
٢٠۴
٢۶٨
٢۶٠
١٩٨
٢٧۶
١٨۵
٢٢٢
٢۴۴
٢١٠
ATEŞ ŞEKLİ
٢۶٠
١٩١
٢٠٨
٢۶۶
٢۴٠
٢٠٠
٢٣٠
١٩٨
٢٢٨
٢۵٨
١٨٩
٢٢٠
٢۶۴
٢٣٨
٢٧۶
٢٣۶
١٩۶
٢٢۶
٢۵۶
١٨٧
٢١٨
١٨۵
٢١۶
٢٧۴
٢۴٨
١٩۴
٢٢۴
٢۵۴
٢٢٢
٢۵٢
١٨٣
٢١۴
٢٧٢
٢۴۶
٢٠۶
٢۴۴
٢٠۴
٢٣۴
٢۵٠
١٨١
٢١٢
٢٧٠
٢١٠
٢۶٨
٢۴٢
٢٠٢
٢٣٢
٢۶٢
١٧٩
HAVA ŞEKLİ
٢١٠
٢۴۴
٢٢٢
١٨۵
٢٧۶
١٩٨
٢۶٠
٢۶٨
٢٠۴
٢۵٢
٢١۶
٢٣۶
٢٢٨
١٩١
٢۴٢
٢٣۴
١٨٣
٢٧۴
١٩۶
٢۵٨
٢٠٨
٢٠٢
٢۵٠
٢١۴
٢۴٨
٢٢۶
١٨٩
٢۶۶
٢٣٢
١٨١
٢٧٢
١٩۴
٢۵۶
٢٢٠
٢۴٠
٢۶٢
٢١٢
٢۴۶
٢٢۴
١٨٧
٢۶۴
٢٠٠
١٧٩
٢٧٠
٢٠۶
٢۵۴
٢١٨
٢٣٨
٢٣٠
SU ŞEKLİ
١٧٩
٢۶٢
٢٣٢
٢٠٢
٢۴٢
٢۶٨
٢١٠
٢٧٠
٢١٢
١٨١
٢۵٠
٢٣۴
٢٠۴
٢۴۴
٢٠۶
٢۴۶
٢٧٢
٢١۴
١٨٣
٢۵٢
٢٢٢
٢۵۴
٢٢۴
١٩۴
٢۴٨
٢٧۴
٢١۶
١٨۵
٢١٨
١٨٧
٢۵۶
٢٢۶
١٩۶
٢٣۶
٢٧۶
٢٣٨
٢۶۴
٢٢٠
١٨٩
٢۵٨
٢٢٨
١٩٨
٢٣٠
٢٠٠
٢۴٠
٢۶۶
٢٠٨
١٩١
٢۶٠
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
540
تصط ايل
2
Kutup
637
ثصو ايل
3
Adil
1177
غقلو ايل
4
Vefk
4122
دغفا ايل
5
Mesaha
28854
كحغضيج ايل
6
Zabit
32976
لبغظله ايل
7
Gaye
65952
سهغظيا ايل
8
Asıl
42011424
مبغغياغشفج ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
540
ركد يوش
2
Kutup
637
شكا يوش
3
Adil
1177
ضسا يوش
4
Vefk
4122
جغضو يوش
5
Mesaha
28854
كحغثلح يوش
6
Zabit
32976
لبغخس يوش
7
Gaye
65952
سهغخلو يوش
8
Asıl
42011424
مبغغياغقح يوش
ESMA-İ AVAN 49 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
179
قعط طاطل
2
181
قفا طاطل
3
183
قفج طاطل
4
185
قفه طاطل
5
187
قفز طاطل
6
189
قفط طاطل
7
191
قصا طاطل
8
194
قصد طاطل
9
196
قصو طاطل
10
198
قصح طاطل
11
200
ر طاطل
12
202
رب طاطل
13
204
رد طاطل
14
206
رو طاطل
15
208
رح طاطل
16
210
ري طاطل
17
212
ريب طاطل
18
214
ريد طاطل
19
216
ريو طاطل
20
218
ريح طاطل
21
220
رك طاطل
22
222
ركب طاطل
23
224
ركد طاطل
24
226
ركو طاطل
25
228
ركح طاطل
26
230
رل طاطل
27
232
رلب طاطل
28
234
رلد طاطل
29
236
رلو طاطل
30
238
رلح طاطل
31
240
رم طاطل
32
242
رمب طاطل
33
244
رمد طاطل
34
246
رمو طاطل
35
248
رمح طاطل
36
250
رن طاطل
37
252
رنب طاطل
38
254
رند طاطل
39
256
رنو طاطل
40
258
رنح طاطل
41
260
رس طاطل
42
262
رسب طاطل
43
264
رسد طاطل
44
266
رسو طاطل
45
268
رسح طاطل
46
270
رع طاطل
47
272
رعب طاطل
48
274
رعد طاطل
49
276
رعو طاطل
Vefk yapılacak adet 60°lik 7li vefkin tarh adedi olan 336 dan küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 145 olan asıl adet, 1595 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1595 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قعط طاطل قفا طاطل قفج طاطل قفه طاطل قفز طاطل قفط طاطل قصا طاطل قصد طاطل قصو طاطل قصح طاطل ر طاطل رب طاطل رد طاطل رو طاطل رح طاطل ري طاطل ريب طاطل ريد طاطل ريو طاطل ريح طاطل رك طاطل ركب طاطل ركد طاطل ركو طاطل ركح طاطل رل طاطل رلب طاطل رلد طاطل رلو طاطل رلح طاطل رم طاطل رمب طاطل رمد طاطل رمو طاطل رمح طاطل رن طاطل رنب طاطل رند طاطل رنو طاطل رنح طاطل رس طاطل رسب طاطل رسد طاطل رسو طاطل رسح طاطل رع طاطل رعب طاطل رعد طاطل رعو طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا عَنْيَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تصط ايل ثصو ايل غقلو ايل دغفا ايل كحغضيج ايل لبغظله ايل سهغظيا ايل مبغغياغشفج ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْجُمْعَةُ مَلَكِ عَنْيَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ زَوْبَعَة وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ ركد يوش شكا يوش ضسا يوش جغضو يوش كحغثلح يوش لبغخس يوش سهغخلو يوش مبغغياغقح يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Altmış Derecelik Yedili Müheymin Esması Venüs Vefki
İlk yorumu sen yap!