ŞİMDİ GÜNEŞ
ASLAN BURCUNDA
Zodyak Derecesi 120 °
ŞİMDİ AY
KOÇ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 0 °
ŞİMDİ AY
DÜŞÜŞTE 19.Gün
vefk yapmaya elverişli değil!
GEZEGEN SAATİ
VENÜS
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 120 ° lik açı olduğu için bu gün 120 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Müheymin
145
60 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Altmış Derecelik Sekizli Müheymin Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٢١٢
٢٢٩
١٧٨
١٩۴
٢۵۵
٢٣٩
١۵٢
١٣۶
٢۴۵
٢۶١
١۴۶
١۶٢
٢٢٣
٢٠۶
١٨۴
١۶٨
١٩٠
١٧۴
٢١٧
٢٠٠
١۴٨
١۶۴
٢۴٣
٢۵٩
١۵٨
١۴٢
٢۴٩
٢٣٣
١٨٠
١٩۶
٢١٠
٢٢٧
١۴۴
١۶٠
٢۴٧
٢۶٣
١٨۶
١٧٠
٢٢١
٢٠۴
١٧۶
١٩٢
٢١۴
٢٣١
١۵۴
١٣٨
٢۵٣
٢٣٧
٢۵١
٢٣۵
١۵۶
١۴٠
٢٠٨
٢٢۵
١٨٢
١٩٨
٢١٩
٢٠٢
١٨٨
١٧٢
٢۴١
٢۵٧
١۵٠
١۶۶
ATEŞ ŞEKLİ
٢١٩
٢۵١
١٧۶
١۴۴
١۵٨
١٩٠
٢۴۵
٢١٢
٢٠٢
٢٣۵
١٩٢
١۶٠
١۴٢
١٧۴
٢۶١
٢٢٩
١٨٨
١۵۶
٢١۴
٢۴٧
٢۴٩
٢١٧
١۴۶
١٧٨
١٧٢
١۴٠
٢٣١
٢۶٣
٢٣٣
٢٠٠
١۶٢
١٩۴
٢۴١
٢٠٨
١۵۴
١٨۶
١٨٠
١۴٨
٢٢٣
٢۵۵
٢۵٧
٢٢۵
١٣٨
١٧٠
١٩۶
١۶۴
٢٠۶
٢٣٩
١۵٠
١٨٢
٢۵٣
٢٢١
٢١٠
٢۴٣
١٨۴
١۵٢
١۶۶
١٩٨
٢٣٧
٢٠۴
٢٢٧
٢۵٩
١۶٨
١٣۶
HAVA ŞEKLİ
١۶۶
١۵٠
٢۵٧
٢۴١
١٧٢
١٨٨
٢٠٢
٢١٩
١٩٨
١٨٢
٢٢۵
٢٠٨
١۴٠
١۵۶
٢٣۵
٢۵١
٢٣٧
٢۵٣
١٣٨
١۵۴
٢٣١
٢١۴
١٩٢
١٧۶
٢٠۴
٢٢١
١٧٠
١٨۶
٢۶٣
٢۴٧
١۶٠
١۴۴
٢٢٧
٢١٠
١٩۶
١٨٠
٢٣٣
٢۴٩
١۴٢
١۵٨
٢۵٩
٢۴٣
١۶۴
١۴٨
٢٠٠
٢١٧
١٧۴
١٩٠
١۶٨
١٨۴
٢٠۶
٢٢٣
١۶٢
١۴۶
٢۶١
٢۴۵
١٣۶
١۵٢
٢٣٩
٢۵۵
١٩۴
١٧٨
٢٢٩
٢١٢
SU ŞEKLİ
١٣۶
١۶٨
٢۵٩
٢٢٧
٢٠۴
٢٣٧
١٩٨
١۶۶
١۵٢
١٨۴
٢۴٣
٢١٠
٢٢١
٢۵٣
١٨٢
١۵٠
٢٣٩
٢٠۶
١۶۴
١٩۶
١٧٠
١٣٨
٢٢۵
٢۵٧
٢۵۵
٢٢٣
١۴٨
١٨٠
١٨۶
١۵۴
٢٠٨
٢۴١
١٩۴
١۶٢
٢٠٠
٢٣٣
٢۶٣
٢٣١
١۴٠
١٧٢
١٧٨
١۴۶
٢١٧
٢۴٩
٢۴٧
٢١۴
١۵۶
١٨٨
٢٢٩
٢۶١
١٧۴
١۴٢
١۶٠
١٩٢
٢٣۵
٢٠٢
٢١٢
٢۴۵
١٩٠
١۵٨
١۴۴
١٧۶
٢۵١
٢١٩
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
497
تنو ايل
2
Kutup
624
ثفج ايل
3
Adil
1121
غف ايل
4
Vefk
4483
دغتمب ايل
5
Mesaha
35864
لهغضكج ايل
6
Zabit
40347
مغشو ايل
7
Gaye
80694
فغخنج ايل
8
Asıl
50353056
نغغشنجغيه ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
497
قفا يوش
2
Kutup
624
شح يوش
3
Adil
1121
ضه يوش
4
Vefk
4483
دغقسز يوش
5
Mesaha
35864
لهغثمح يوش
6
Zabit
40347
مغلا يوش
7
Gaye
80694
فغشعح يوش
8
Asıl
50353056
نغغشنبغذم يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
136
قلو طاطل
2
138
قلح طاطل
3
140
قم طاطل
4
142
قمب طاطل
5
144
قمد طاطل
6
146
قمو طاطل
7
148
قمح طاطل
8
150
قن طاطل
9
152
قنب طاطل
10
154
قند طاطل
11
156
قنو طاطل
12
158
قنح طاطل
13
160
قس طاطل
14
162
قسب طاطل
15
164
قسد طاطل
16
166
قسو طاطل
17
168
قسح طاطل
18
170
قع طاطل
19
172
قعب طاطل
20
174
قعد طاطل
21
176
قعو طاطل
22
178
قعح طاطل
23
180
قف طاطل
24
182
قفب طاطل
25
184
قفد طاطل
26
186
قفو طاطل
27
188
قفح طاطل
28
190
قص طاطل
29
192
قصب طاطل
30
194
قصد طاطل
31
196
قصو طاطل
32
198
قصح طاطل
33
200
ر طاطل
34
202
رب طاطل
35
204
رد طاطل
36
206
رو طاطل
37
208
رح طاطل
38
210
ري طاطل
39
212
ريب طاطل
40
214
ريد طاطل
41
217
ريز طاطل
42
219
ريط طاطل
43
221
ركا طاطل
44
223
ركج طاطل
45
225
ركه طاطل
46
227
ركز طاطل
47
229
ركط طاطل
48
231
رلا طاطل
49
233
رلج طاطل
50
235
رله طاطل
51
237
رلز طاطل
52
239
رلط طاطل
53
241
رما طاطل
54
243
رمج طاطل
55
245
رمه طاطل
56
247
رمز طاطل
57
249
رمط طاطل
58
251
رنا طاطل
59
253
رنج طاطل
60
255
رنه طاطل
61
257
رنز طاطل
62
259
رنط طاطل
63
261
رسا طاطل
64
263
رسج طاطل
Vefk yapılacak adet 60°lik 8li vefkin tarh adedi olan 504 ten küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 145 olan asıl adet, 1595 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1595 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قلو طاطل قلح طاطل قم طاطل قمب طاطل قمد طاطل قمو طاطل قمح طاطل قن طاطل قنب طاطل قند طاطل قنو طاطل قنح طاطل قس طاطل قسب طاطل قسد طاطل قسو طاطل قسح طاطل قع طاطل قعب طاطل قعد طاطل قعو طاطل قعح طاطل قف طاطل قفب طاطل قفد طاطل قفو طاطل قفح طاطل قص طاطل قصب طاطل قصد طاطل قصو طاطل قصح طاطل ر طاطل رب طاطل رد طاطل رو طاطل رح طاطل ري طاطل ريب طاطل ريد طاطل ريز طاطل ريط طاطل ركا طاطل ركج طاطل ركه طاطل ركز طاطل ركط طاطل رلا طاطل رلج طاطل رله طاطل رلز طاطل رلط طاطل رما طاطل رمج طاطل رمه طاطل رمز طاطل رمط طاطل رنا طاطل رنج طاطل رنه طاطل رنز طاطل رنط طاطل رسا طاطل رسج طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تنو ايل ثفج ايل غف ايل دغتمب ايل لهغضكج ايل مغشو ايل فغخنج ايل نغغشنجغيه ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قفا يوش شح يوش ضه يوش دغقسز يوش لهغثمح يوش مغلا يوش فغشعح يوش نغغشنبغذم يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Altmış Derecelik Sekizli Müheymin Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!