ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
KOÇ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 0 °
ŞİMDİ AY
DÜŞÜŞTE 14.Gün
vefk yapmaya elverişli değil!
GEZEGEN SAATİ
MERKÜR
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 180 ° lik açı olduğu için bu gün 180 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Müheymin
145
60 °lik Vefk
Ay
Pazartesi
Cuma
جَبْرَائِيلْ
اَبْيَضْ
Altmış Derecelik Dokuzlu Müheymin Esması Ay Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
١١۵
٢۵٢
١۶۵
١۴٧
٢٠۵
١٧٩
١٠٧
٢٣٨
١٨٧
١٩۵
١٠٩
٢٢٨
١۵۵
١٢٣
٢۵۴
١٨١
١٣٧
٢١٣
٢٢١
١٧١
١٣٩
٢٣٠
٢٠٣
٩٩
٢۴۴
١۵٧
١٣١
٢٢۴
١٩٧
١١١
٢۵۶
١۵١
١٢۵
٢١۵
١٨٣
١٣٣
١۴١
٢١٧
١٧٣
١٠١
٢٣٢
١٩٩
١٢٧
٢۴۶
١۵٩
١۶٧
١١٧
٢۴٨
١٧۵
١۴٩
٢٠٧
١٨٩
١٠٣
٢۴٠
١۶٩
١۴٣
٢١٩
٢٠١
٩٧
٢٣۴
١۶١
١٢٩
٢۴٢
٢۵٠
١۶٣
١١٩
٢٠٩
١٧٧
١۴۵
٢٣۶
١٩١
١٠۵
١١٣
٢٢۶
١٩٣
١٢١
٢۵٨
١۵٣
١٣۵
٢١١
١٨۵
ATEŞ ŞEKLİ
١١٣
٢۵٠
١۶٩
١۶٧
١۴١
٢٢۴
٢٢١
١٩۵
١١۵
٢٢۶
١۶٣
١۴٣
١١٧
٢١٧
١٩٧
١٧١
١٠٩
٢۵٢
١٩٣
١١٩
٢١٩
٢۴٨
١٧٣
١١١
١٣٩
٢٢٨
١۶۵
١٢١
٢٠٩
٢٠١
١٧۵
١٠١
٢۵۶
٢٣٠
١۵۵
١۴٧
٢۵٨
١٧٧
٩٧
١۴٩
٢٣٢
١۵١
٢٠٣
١٢٣
٢٠۵
١۵٣
١۴۵
٢٣۴
٢٠٧
١٩٩
١٢۵
٩٩
٢۵۴
١٧٩
١٣۵
٢٣۶
١۶١
١٨٩
١٢٧
٢١۵
٢۴۴
١٨١
١٠٧
٢١١
١٩١
١٢٩
١٠٣
٢۴۶
١٨٣
١۵٧
١٣٧
٢٣٨
١٨۵
١٠۵
٢۴٢
٢۴٠
١۵٩
١٣٣
١٣١
٢١٣
١٨٧
HAVA ŞEKLİ
١٨۵
٢١١
١٣۵
١۵٣
٢۵٨
١٢١
١٩٣
٢٢۶
١١٣
١٠۵
١٩١
٢٣۶
١۴۵
١٧٧
٢٠٩
١١٩
١۶٣
٢۵٠
٢۴٢
١٢٩
١۶١
٢٣۴
٩٧
٢٠١
٢١٩
١۴٣
١۶٩
٢۴٠
١٠٣
١٨٩
٢٠٧
١۴٩
١٧۵
٢۴٨
١١٧
١۶٧
١۵٩
٢۴۶
١٢٧
١٩٩
٢٣٢
١٠١
١٧٣
٢١٧
١۴١
١٣٣
١٨٣
٢١۵
١٢۵
١۵١
٢۵۶
١١١
١٩٧
٢٢۴
١٣١
١۵٧
٢۴۴
٩٩
٢٠٣
٢٣٠
١٣٩
١٧١
٢٢١
٢١٣
١٣٧
١٨١
٢۵۴
١٢٣
١۵۵
٢٢٨
١٠٩
١٩۵
١٨٧
٢٣٨
١٠٧
١٧٩
٢٠۵
١۴٧
١۶۵
٢۵٢
١١۵
SU ŞEKLİ
١٨٧
٢١٣
١٣١
١٣٣
١۵٩
٢۴٠
٢۴٢
١٠۵
١٨۵
٢٣٨
١٣٧
١۵٧
١٨٣
٢۴۶
١٠٣
١٢٩
١٩١
٢١١
١٠٧
١٨١
٢۴۴
٢١۵
١٢٧
١٨٩
١۶١
٢٣۶
١٣۵
١٧٩
٢۵۴
٩٩
١٢۵
١٩٩
٢٠٧
٢٣۴
١۴۵
١۵٣
٢٠۵
١٢٣
٢٠٣
١۵١
٢٣٢
١۴٩
٩٧
١٧٧
٢۵٨
١۴٧
١۵۵
٢٣٠
٢۵۶
١٠١
١٧۵
٢٠١
٢٠٩
١٢١
١۶۵
٢٢٨
١٣٩
١١١
١٧٣
٢۴٨
٢١٩
١١٩
١٩٣
٢۵٢
١٠٩
١٧١
١٩٧
٢١٧
١١٧
١۴٣
١۶٣
٢٢۶
١١۵
١٩۵
٢٢١
٢٢۴
١۴١
١۶٧
١۶٩
٢۵٠
١١٣
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
458
تيز ايل
2
Kutup
619
ثعح ايل
3
Adil
1077
غلو ايل
4
Vefk
4844
دغضج ايل
5
Mesaha
43596
مجغثنه ايل
6
Zabit
48440
محغشصط ايل
7
Gaye
96880
صوغضلط ايل
8
Asıl
59968720
نطغغظسحغخعط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
458
قمب يوش
2
Kutup
619
شج يوش
3
Adil
1077
ذسا يوش
4
Vefk
4844
دغثكح يوش
5
Mesaha
43596
مجغرف يوش
6
Zabit
48440
محغقكد يوش
7
Gaye
96880
صوغثسد يوش
8
Asıl
59968720
نطغغظسحغتد يوش
ESMA-İ AVAN 81 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
97
صز طاطل
2
99
صط طاطل
3
101
قا طاطل
4
103
قج طاطل
5
105
قه طاطل
6
107
قز طاطل
7
109
قط طاطل
8
111
قيا طاطل
9
113
قيج طاطل
10
115
قيه طاطل
11
117
قيز طاطل
12
119
قيط طاطل
13
121
قكا طاطل
14
123
قكج طاطل
15
125
قكه طاطل
16
127
قكز طاطل
17
129
قكط طاطل
18
131
قلا طاطل
19
133
قلج طاطل
20
135
قله طاطل
21
137
قلز طاطل
22
139
قلط طاطل
23
141
قما طاطل
24
143
قمج طاطل
25
145
قمه طاطل
26
147
قمز طاطل
27
149
قمط طاطل
28
151
قنا طاطل
29
153
قنج طاطل
30
155
قنه طاطل
31
157
قنز طاطل
32
159
قنط طاطل
33
161
قسا طاطل
34
163
قسج طاطل
35
165
قسه طاطل
36
167
قسز طاطل
37
169
قسط طاطل
38
171
قعا طاطل
39
173
قعج طاطل
40
175
قعه طاطل
41
177
قعز طاطل
42
179
قعط طاطل
43
181
قفا طاطل
44
183
قفج طاطل
45
185
قفه طاطل
46
187
قفز طاطل
47
189
قفط طاطل
48
191
قصا طاطل
49
193
قصج طاطل
50
195
قصه طاطل
51
197
قصز طاطل
52
199
قصط طاطل
53
201
را طاطل
54
203
رج طاطل
55
205
ره طاطل
56
207
رز طاطل
57
209
رط طاطل
58
211
ريا طاطل
59
213
ريج طاطل
60
215
ريه طاطل
61
217
ريز طاطل
62
219
ريط طاطل
63
221
ركا طاطل
64
224
ركد طاطل
65
226
ركو طاطل
66
228
ركح طاطل
67
230
رل طاطل
68
232
رلب طاطل
69
234
رلد طاطل
70
236
رلو طاطل
71
238
رلح طاطل
72
240
رم طاطل
73
242
رمب طاطل
74
244
رمد طاطل
75
246
رمو طاطل
76
248
رمح طاطل
77
250
رن طاطل
78
252
رنب طاطل
79
254
رند طاطل
80
256
رنو طاطل
81
258
رنح طاطل
Vefk yapılacak adet 60°lik 9lu vefkin tarh adedi olan 720 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 145 olan asıl adet, 1595 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1595 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ صز طاطل صط طاطل قا طاطل قج طاطل قه طاطل قز طاطل قط طاطل قيا طاطل قيج طاطل قيه طاطل قيز طاطل قيط طاطل قكا طاطل قكج طاطل قكه طاطل قكز طاطل قكط طاطل قلا طاطل قلج طاطل قله طاطل قلز طاطل قلط طاطل قما طاطل قمج طاطل قمه طاطل قمز طاطل قمط طاطل قنا طاطل قنج طاطل قنه طاطل قنز طاطل قنط طاطل قسا طاطل قسج طاطل قسه طاطل قسز طاطل قسط طاطل قعا طاطل قعج طاطل قعه طاطل قعز طاطل قعط طاطل قفا طاطل قفج طاطل قفه طاطل قفز طاطل قفط طاطل قصا طاطل قصج طاطل قصه طاطل قصز طاطل قصط طاطل را طاطل رج طاطل ره طاطل رز طاطل رط طاطل ريا طاطل ريج طاطل ريه طاطل ريز طاطل ريط طاطل ركا طاطل ركد طاطل ركو طاطل ركح طاطل رل طاطل رلب طاطل رلد طاطل رلو طاطل رلح طاطل رم طاطل رمب طاطل رمد طاطل رمو طاطل رمح طاطل رن طاطل رنب طاطل رند طاطل رنو طاطل رنح طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا جَبْرَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تيز ايل ثعح ايل غلو ايل دغضج ايل مجغثنه ايل محغشصط ايل صوغضلط ايل نطغغظسحغخعط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الثَّانِى مَلَكِ جَبْرَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ اَبْيَضْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قمب يوش شج يوش ذسا يوش دغثكح يوش مجغرف يوش محغقكد يوش صوغثسد يوش نطغغظسحغتد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Altmış Derecelik Dokuzlu Müheymin Esması Ay Vefki
İlk yorumu sen yap!